Vi utvecklar och utvecklas.
Tillsammans.

Vi är Java/Open Source specialister med marknadens bästa konsulter på en arbetsplats bestående av experter med passion för systemutveckling. Vi har en hög teknisk kompetens och en förmåga att förstå kundens behov och genomför tjänster med entusiasm, kvalité och kundnytta. Vi hjälper företag att digitali­sera sig genom att effektivt övergå från dagens manuella och traditionella processer till mer moderna digitala processer för en effektivare verksamhet.

Kontakta oss

contact@solidbeans.com

Sociala medier