Ramavtal

Vi vänder oss till den svenska marknaden, både inom den privata och offentliga sektorn, och verkar inom olika marknadsområden. Segmenten är många som exempelvis telekom, fordon, logistik, tillverkning, läkemedel, finans och försäkring, media, handel, spel och underhållning med mera.

Vi levererar våra konsulttjänster till myndigheter och den offentliga sektorn. Två företag att nämna som vi tecknat ramavtal med är Göteborgs Stad och Folkhälsomyndigheten.

Våra kunder

Kontakta oss

contact@solidbeans.com

Sociala medier