GDPR

På Solid Beans värnar vi om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR, som började gälla den 25 maj 2018.

Varför?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna skicka inbjudningar till dig om våra event & konferenser. Vi vill gärna informera dig om våra konsulttjänster och vår verksamhet. Vid rekrytering av nya medarbetare vill vi informera dig om och vårt erbjudande och vår verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, e-post, arbetsgivare och telefonnummer. Vi sparar inga andra personuppgifter.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna lagras så länge prenumerationen pågår.

Vilka har tillgång till personuppgifterna?

Alla personuppgifter hanteras med hög säkerhet där enbart den/dem som behöver dessa uppgifter har tillgång till nödvändig information med syfte till marknadsföring och försäljningar. Personuppgifterna är säkrade utan att vara tillgängliga för utomstående till vår verksamhet.

På vilken rättslig grund?

Vår rättsliga grund för behandlingarna är samtycke.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?

Uppgifterna lagras tills du ber oss att ta bort dem. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Invändning mot behandling kan även framföras.
Klagomål avseende Solid Beans behandling av personuppgifter kan göras till oss direkt eller Datainspektionen.

Hur kan man be Solid Beans att ta bort personuppgifterna?

Om du vill tas bort från vår mejlutskicklista får du vänligen skicka epost till contact@solidbeans.com och bekräfta att du inte vill ha mejlutskick längre. Då raderar vi dina uppgifter från vårt register.

Kontakta oss

contact@solidbeans.com

Sociala medier